Zestaw przenośny optymalizujący reanimację

Pomoc tonącym w roli Ratownika WOPR i dwuletnia praca doktora Piotra Nogala we wrocławskim Pogotowiu Ratunkowym oraz niejednokrotne sytuacje walki z czasem w kierowanym przez niego podczas reanimacji zespole ratowniczym skłoniły go do zaprojektowania urządzenia optymalizującego pracę lekarza i ratownika podczas reanimacji. Ten przenośny sprzęt stanowić będzie ogromny potencjał zarówno w medycynie ratunkowej, zwiększając szansę ratowanego pacjenta na przeżycie, jak i na rynku urządzeń medycznych, mając szansę stać się koniecznym elementem wyposażenia ratownika drogowego, zespołu reanimacyjnego, każdego oddziału szpitalnego, przychodni lekarskiej, samolotu, statku, oddziałów wojskowych, etc.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605