Farmakologiczny zestaw antymigrenowy (receptura)

Wiedza dotycząca patofizjologii migreny (Dr Piotr Nogal opisał jako pierwszy na świecie mechanizm migreny zależny od relatywnie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego z wtórnym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego; „MIGRAINEMultiple Indisposition Generated Rapidly Against Intraocular pressure increase to Neurological Emergency) i wiedza farmakologiczna oraz doświadczenia doktora Piotra Nogala z 1 lat leczenia pacjentów migrenowych na poziomie skuteczności ponad 70% pozwoliły nam na opracowanie receptury farmaceutycznej, która w niemal nieobciążający dla pacjenta sposób realizuje zasady tereapii celowanej, a więc uderzającej w przyczyny, a nie w symptomy, jak to się dziej w przypadku terapii opartej o stosowanie np. tryptanów. Zastosowane środki farmaceutyczne stwarzają ogromną szansę dla pacjenta na zażegnanie migreny w chwili pojawienia się jej pierwszych symptomów, zahamowanie jej rozwinięcia do formy pełnoobjawowej z komplikacjami ze strony OUN (ośrodkowy układ nerwowy) i całkowite wyleczenie pacjenta w ciągu kilkunastu minut. Możliwym jest ich częściowe zastosowanie w formule „retard” w insercie okulistycznym Nogala.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605