Insert okulistyczny mocowany nieinwazyjnie w worku spojówkowym

Dr Piotr Nogal zaprojektował insert okulistyczny, który jako pierwszy mocowany będzie w sposób bezpieczny dla pacjenta (z wykorzystaniem cech anatomicznych worka spojówkowego), to jest w sposób nieobciążający dla pacjenta. Lek będzie uwalniany w technologii „retard” przez 1-12 miesięcy, co stanowi o wysokim komforcie dla pacjenta i bezpieczeństwie terapii wobec trwałego umocowania wkładki (insertu) i stałości stężenia uwalnianego leku, co stanowi gwarancję skutecznej farmakoterapii. Insert z zawartym w nim medykamentem konserwowany będzie przez naturalny konserwant całkowicie bezpieczny dla pacjenta. W przeciwieństwie do zaproponowanego przez Amerykanów insertu w postaci opaski pozostającej w worku spojówkowym i uciskającej naczynia krwionośne gałki, którymi odpływa ciecz wodnista z krwią do zatoki jamistej (ten aspekt patofizjologiczny całkowicie pominięto w tamtym przypadku), zaprojektowany i oferowany przez nas insert pozostawać będzie w worku spojówkowym, nie obciążając znamiennie jakichkolwiek struktur oka. Opisany mechanizm akomodacji, rozwoju gałki ocznej BIG-Eye u dziecka (tłumaczącego powstawanie i rozwój krótkowzroczności)

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605