Krople antyprezbiopijne (receptura)

Opisanie przez doktora Piotra Nogala modelu akomodacji zupełnie innego od uznawanej do tej pory za jedynie słuszną teorii Helmholtza i wiedza za zakresu farmakologii klinicznej pozwoliła zespołowi pod jego kierownictwem opracować recepturę farmaceutyczną zwiększającą szansę pacjenta na hamowanie rozwoju presbyopii i pozostawanie sprawnym w warunkach pracy wzrokowej w bliży wzrokowej po 40 roku życia bez pomocy optycznych (okulary do bliży, progresywne). Zastosowane w recepturze związki chemiczne są w dużej mierze produkowane naturalnie w organizmie człowieka, co stanowi o bezpieczeństwie ich stosowania. Możliwym jest ich zastosowanie w formule „retard” w insercie okulistycznym Nogala.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605