Nieinwazyjny rezystometr źreniczny (miernik nasilenia…

Doktorowi Piotrowi Nogalowi i Inżynier Annie Nogal udało się zaprojektować urządzenie nieinwazyjne do pomiaru stopnia nasilenia bloku źrenicznego w oku człowieka. Stanowi urządzenie oparte o technologię tonometru nieinwazyjnego komory tylnej i ciała szklistego oka Nogala w jego rozwiniętym modelu i podstawowe prawa fizyki związane z mechaniką płynów.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605