Nieinwazyjny tonometr komory tylnej i ciała szklistego człowieka

Zaprojektowany tonometr stanowi pierwsze na świecie urządzenie mierzące w sposób nieinwazyjny ciśnienie wewnątrzgałkowe w przestrzeni o największym w okulistyce znaczeniu klinicznym. Wszelkie zespoły chorobowe i degeneracje o nieodkrytym do tej pory mechanizmie (jaskra „niskiego” ciśnienia, obrzęk i degeneracje plamki żółtej czy „idiopatyczne” zaburzenia nerwu wzorkowego) związane są ze strukturami anatomicznymi pozostającymi pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego w przestrzeni za soczewką i tęczówką, czyli komory tylnej i ciała szklistego, a nie komory przedniej, w której do tej pory (na rogówce) mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe w okulistyce. Świadomość bloku źrenicznego (znanego w okulistyce od ponad 150 lat) i brak możliwości jego dokładnej diagnostyki zmuszają okulistów do niejednokrotnego podejmowania decyzji o zapobiegawczo i diagnostycznie wykonywanej procedurze zabiegowej, takiej jak YAG-irydotomia laserowa czy chirurgiczna irydektomia. Opisanie przez doktora Piotra Nogala mechanizmu odpływu cieczy wodnistej w pracy „POLAND” (Pump of Outflow Launched Actively Nogal Description) i świadomość nacisku ciśnienia na włókna nerwu wzrokowego, naczynia krwionośne wewnątrzgałkowe związane bezpośrednio z naczyniami mózgowymi oraz wiedza z zakresu fizjologii, opisująca zależność ciśnienia wewnątrzczaszkowego od ciśnienia wewnątrzgałkowego stwarza przed urządzeniem możliwości nowego zastosowania, jakim będzie nieinwazyjny pomiar ciśnienia w czaszce bardzo ważny dla ustalenia przyczyny wielu schorzeń neurookulistycznych i neurologicznych (np. „idiopatycznego” nadciśnienia wewnątrzczaszkowego; rzekomy guz mózgu). Komercjalizacja tego tonometru otwiera przed nim możliwość „blue ocean” na rynku tonometrów i stawia okulistów na całym świecie w sytuacji przymusu do zakupu tego tonometru, który jako jedyny na świecie zmierzy ciśnienie w przestrzeniach oka znamiennych klinicznie dla diagnozowanych zaburzeń tylnego odcinka oka. Urządzenie objęte jest ochroną patentową w EPO Monachium: https://patentimages.storage.googleapis.com/76/cf/7a/1d69764d04990d/EP3099217B1.pdf

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605