Odkrycia medyczne

Dr Piotr Nogal jest pierwszym człowiekiem na świecie, który opisał mechanizm migreny zależny od relatywnego nadciśnienia wewnątrzgałkowego.

Czytaj więcej
Odkrycia medyczne
Tytuł obrazka

Pętla Naczyniowa Mózgowo-Oczna

Hydrauliczna „pętla cerebroftalmiczna” („mózgowo-oczna”) warunkująca, w relatywnym nadciśnieniu wewnątrzgałkowym , mnogie „konflikty naczyniowo-nerwowe” w czaszce, w tym w zatoce jamistej, oczodole i gałce ocznej, wikłające w mechanizmie „błędnego koła”, zależnego… Czytaj więcej

Geneza terminu „katarakta” w odniesieniu…

Tezy autora obalające dotychczasową wiedzę z obszaru historii medycyny/okulistyki: Babilończycy operujący zaćmę ponad 4000 lat temu doskonale znali anatomię oka. Termin „katarakta” nie pochodzi od wierzeń w spływanie tajemniczej substancji,… Czytaj więcej

Blok źreniczny, a sens skonstruowania…

Przed 160 laty von Graefe1 [von Graefe 1857, 1861] jako pierwszy opisał jaskrę bez podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nazwał ją „ślepotą z zagłębieniem”. W dzisiejszych czasach wiemy, że w pewnych populacjach… Czytaj więcej

Jak walczyć z migreną

Przypadek, który skierował wiele lat temu zaprzyjaźnioną pacjentkę do mojego gabinetu okulistycznego, spowodował, że w trakcie długo wykonywanej gonioskopii niechcąco indukowałem u tej kobiety (31 r.ż.) migrenę i zaobserwowałem rzeczy… Czytaj więcej

Jak rozpoznać migrenę

Nawiązując do zakończenia poprzedniego artykułu, w którym tłumaczyłem śmiertelny charakter migreny, zaznaczyć należy, że rozpoznanie migreny nie zawsze jest łatwe. Napisałem, że do tej pory w myśl obowiązujących kryteriów medycznych… Czytaj więcej

Migrena śmiertelną chorobą?

Opracowując mechanizm migreny i znajdując jej przyczynę w oku musiałem dojść do wniosków, które pozwalają uznać migrenę za chorobę groźną nie tylko dla zdrowia, ale i życia człowieka. Co pozwoliło… Czytaj więcej

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605