Relaksator antymigrenowy

Wiedza dotycząca patofizjologii migreny (Dr Piotr Nogal opisał jako pierwszy na świecie mechanizm migreny zależny od relatywnie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego z wtórnym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego; „MIGRAINEMultiple Indisposition Generated Rapidly Against Intraocular pressure increase to Neurological Emergency) pozwoliła nam zaprojektować pierwsze na świecie urządzenie nieinwazyjne oparte o niskobudżetową technologię, które znosić będzie przyczynę migreny i zapobiegać jej atakom w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów chorobowych przed rozwinięciem się jej do pełnoobrazowego zespołu zaburzeń neurologicznych. Skala występowanie problemu na świecie i gwałtowny przyrost chorych na bóle głowy i zaburzenia migrenowe w populacji stanowi o ogromnym potencjale rynkowym przedsięwzięcia. Zwiększa ona szansę pomocy przede wszystkim tym pacjentom, którzy nie tolerują jakiejkolwiek stosowanej do tej pory terapii farmakologicznej czy też

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605