Soczewka do “cross-linking”

Doktorowi Piotrowi Nogalowi udało się zaprojektować soczewkę do terapii „cross-linking” w stożku rogówki, podczas której dochodzi do nasilonej ekspozycji oka pacjenta na promienie UV, stanowiące nieodzowną składową technologii zastosowanej w przebiegu tej terapii. Świadomość statystycznie częstszego w przypadku ekspozycji oka na UV powstawania i progresji AMD (starczego zwyrodnienia plamki), prowadzącego bardzo często do praktycznej ślepoty pacjenta, i zastosowanie relatywnie prostej technologii w zaprojektowanej soczewce, przeznaczonej do wykonywania tej terapii pozwolą na przeprowadzanie tej terapii w sposób dużo bardziej bezpieczny dla pacjentów ze stożkiem rogówki, których lawinowo przybywa w populacji krajów wysoce ucywilizowanych. Sam sposób ograniczenia czynnika etiopatogenetycznego (wywołującego chorobę) AMD stanowi o dużym potencjale projektu; zmusi bowiem wszystkich przeprowadzających tę terapię, będącą już niemal standardem w leczeniu stożka rogówki, do zakupu takiej soczewki i wykonywania tego zabiegu tylko i wyłącznie w przypadku posiadania tej soczewki.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605