Sztuczna soczewka akomodacyjna „UFO”

Opisanie i sprawdzenie doświadczalne nowego modelu akomodacji, w której dotychczas obowiązująca teoria Helmholtza odgrywa tylko znikomą rolę, pozwoliło doktorowi Piotrowi Nogalowi zaprojektować wewnątrzgałkową soczewkę tylnokomorową, pozwalającą na akomodację o wartościach typowych dla młodego człowieka, co pozwoli na uniknięcie konieczności stosowania okularów korekcyjnych po zabiegu usunięcia soczewki naturalnej i implantacji „UFO” do tylnej komory. Nowa technologia, całkowicie odmienna od dotychczas stosowanych w dotychczas opatentowanych soczewkach, pozwala na uniknięcie objawów niepożądanych optycznych (np. „halo and glare effect” czy pogorszenia widzenia w warunkach skotopowych) i chorobowych (np. reakcja „zapalna” oka, blok źreniczny). Dodatkowo soczewka wyposażona jest w technologię, która pozwoli w pewnym stopniu regulować jej moc sferyczną już po implantacji do komory tylnej, gdy okaże się podczas kontroli pooperacyjnej, iż pomiary biometryczne oka i dobór mocy optycznej soczewki sztucznej wykonane przed zabiegiem nie dały optymalnego rezultatu. Takie powikłanie pooperacyjne skutkuje wadą wzroku wtórną implantacji soczewki i stanowi o częstym nietolerowaniu korekcji osiągniętej po zabiegu i konieczności zastosowania dodatkowej korekcji optycznej do dali wzrokowej (np. okulary czy soczewki kontaktowe; coraz częściej ryzykowna dodatkowa korekcja laserowa). Wynalazek stanowi całkowicie nową kartę w historii okulistyki operacyjnej, gdyż może się okazać, iż wobec ograniczenia możliwości powikłań po wszczepie i zastosowania nowej technologii, pozwalającej na odzyskanie możliwości akomodacji przez starzejącego się pacjenta w wieku produkcyjnym (problem presbyopii dotyczy osób już po 40 r.ż.) operatywa z użyciem tej soczewki stanowić będzie sposób leczenia refrakcyjnego dużo bardziej bezpiecznego od technik laserowych, grożących powikłaniami ze strony rogówki.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605