Zestaw farmakologiczny przeciwpadaczkowy (receptura)

Wieloletnie leczenie pacjentów neurookulistycznych (w tym migrenowych z towarzyszącymi padaczkami) pozwoliło doktorowi Piotrowi Nogalowi opisać mechanizm z napięcia antagonistów w przebiegu padaczki uznawanej do tej pory za „idiopatyczną” (czyli taką bez przyczyny). Zestaw zastosowanych w nim farmaceutyków realizuje zasadę terapii celowanej, a więc niwelującej przyczyny schorzenia, a nie wątpliwie skutecznie jego symptomy. Ponadto terapia z zastosowaniem tej receptury nie stanowi o takim zagrożeniu, jakie niosą do tej pory stosowane szeroko w padaczce „lekoopornej” specyfiki zagrażające śmiercią pacjenta (np. wskutek toksycznej nekrozy nabłonka w przebiegu Zesp. Lyella). Możliwym jest ich częściowe zastosowanie w formule „retard” w insercie okulistycznym Nogala.

Kontakt

Nogal Medicine sp. z o.o.

  • office@nogalmedicine.com
  • ul. Nowowiejska 3/10
  • 50-314 Wrocław
  • NIP:898-224-49-65
  • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746605